Vi skapar mötesplatser och kompetensutvecklar dig och ditt företag

KalenderKompetensutveckla dig och ditt företag

KompetensGruppen grundades 1990 och är en av Sveriges mest erfarna mäss-, nätverks-, utbildnings- och konferensarrangörer. Vi skapar mötesplatser och är ett forum där våra kunder kan lära av varandra, se nya möjligheter och bli inspirerade. Vi kan också skräddarsy utifrån era behov.

OmrådeInom vilket område arbetar du?

NyhetsbrevNyhetsbrev

Jag önskar få nyhetsbrev inom:

HR och kompetensutveckling
Hälsa och arbetsmiljö
Ledarskap och organisation
Lön och ekonomi

E-postadress:

Alla uppgifter lagras och hanteras enligt GDPR. Inget ges vidare till tredje part.Arbetsområde
Lön- och ekonomifrågor
HR- och kompetensutvecklingsfrågor
Arbetsmiljö och hälsofrågor
Ledarskap- och företagandefrågor
Mässor & Konferenser
Läkarsekreterarforum
Forum för medicinska sekreterare
KompetensVeckan
KompetensMässan
Kompetensresor
Ubildningsprogram
Coachutbildning
Övriga kurser
Nätverk
HR-nätverket Stockholm
HR-nätverket Göteborg
HR & Hälsonätverket Luleå
Utbildningsnätverket Stockholm
Utbildningsnätverket Göteborg
Lönenätverk
Lönechefsnätverk
Hälsa och Arbetsmiljönätverket
Comp & ben-nätverket
Rekryteringsnätverk
Talarförmedling
Coacher
Konferencier
Konsulter
Mentorer
Moderatorer
Talare
Underhållare
Övriga tjänster
Chef & Ledare
Personalchefen
Pulsslaget

Victor Balcks väg 172, 122 44 Enskede | Tel: 08-20 21 10 | info@kompetensgruppen.se
Copyright © KompetensGruppen i Sverige AB 2019