08-20 21 10 | info@kompetensgruppen.se

Är du framtidens kvinnliga ledare?

12 veckors utbildning.

Den här kursen syftar till att fler kvinnor ska vilja sikta på högre positioner i arbetslivet, eller framgångsrikt vilja utveckla eget företag.

Kompetensgruppen och Sofiainstitutet erbjuder nu en ledarskapsutbildning för kvinnor som vill ta sitt ledarskap till en ny nivå. Som vill vara med om att påverka världen. Vi vänder oss till dig som vill göra framtiden hållbar, trygg och härlig att leva i.

Kursen sker i samarbete med Sofiainstitutet

En ledarskapsutbildning för modiga kvinnor

Är du en kvinna som inte drar sig för att navigera djupt i ditt inre för att göra nya upptäckter som kan lösa olika typer av situationer? Som inte räds att syna ditt förflutna för att hitta nycklarna till framtidens ledarskap. Vill du lära dig hur du får kontakt med din inre kraft som hjälper dig att skapa ett hållbart ledarskap med ett större perspektiv. Där du ser till helheten och inte förlorar dig i detaljer. Det här är en utbildning som ger dig möjlighet att som kvinna tanka energi, kraft samtidigt som du lär dig nya färdigheter.

Efter utbildningen vill vi att du ska känna dig…

Förundrad, modig, glad, stärkt och förväntansfull samtidigt som du lärt dig tydligare gränssättning och självrespekt. Du ska ha fått en känsla av att vara stolt över att vara kvinna och känna självförtroende.  Att du kan ta för dig och inte tveka att kliva fram och ta ledningen när det behövs. Att inte hålla igen på dina gåvor. Du ska ha fått en  känsla av tillit till framtiden och en insikt om hur viktigt kvinnors agerande i världen är idag.  Du ska kunna känna lustfylldhet och  längta efter att få vara kvinna fullt ut samtidigt som du tar ledande positioner.

Vad du kan förvänta dig att utbildningen ger?

Mer styrka, stabilitet och gränssättning i ditt ledarskap. Du ska kunna våga släppa det ständiga allvaret och öppna upp för mer humor och självdistans. Du får både kunskap om kvinnohistoria och tydliga framtidsvisioner samt redskap att ta sig dit. Tillgång till ett nätverk med andra kvinnor. Gladare och piggare kvinnliga ledare med kunskap om hur man bedriver ett hållbart ledarskap. Kvinnor som tydligt och klart vet vad som är förhandlingsbart och inte.

De värdeord vi kommer att jobba med är?

Ledarskap – Varsam innerlighet och Hållbarhet – Mod och jävlaranamma  – Passion  – Lust och Arbetsglädje – Nya hållbara strukturer

Den här utbildningen riktar sig till:

Kvinnor i ledande befattning eller kvinnor som på allvar vill vara med och påverka utvecklingen i den egna organisationen och även bidra till hållbar miljö.

12 VECKORS KURSPROGRAM

Kursstart v.38 (måndag 20 september)

Info angående Covid-19:
Om Folkhälsomyndigheten avråder från fysiska träffar kommer några av/alla heldagsträffarna 20 sep, 20 okt och 6 dec att bli enbart digitala. Kursdeltagarna kommer då att erbjudas fysiska workshops till Våren 2022.

Vecka 1 (20 sep, hybridträff*)

Kvinnans kraft i ett historiskt perspektiv.
– Heldagsworkshop live.

 • En resa genom 6-8000 år
 • Dominanssystemen och härskarteknikernas uppgång och fall
 • Att hämta kraft och kunskap ur historien
 • Kvinnor och framtidens ledarskap
 • Ett varmt hjärta, en kall hjärna och rena händer
 • Mod, integritet och gränssättning
 • Att använda glädje, njutning och passionen som driv
 • Kvinnors ledarskap, ett viktigt bidrag till en trygg och hållbar värld

*Hybridträffar innebär att träffen är fysisk men även kan följas som webbseminarium.

Vecka 2-5

Hemstudier med hjälp av gruppen, youtube inspiration, texter, chattrum och övningar

Vecka 2
Färdigheter att historiskt ta tillbaka

Vecka 3
Kärlek, självvärde och gränssättning

Vecka 4
Att vårda det egna inre kapitalet

Vecka 5
Kvinnors nära relationer och ledarskap

Kvinnligt ledarskap

Vecka 6 (20 okt, hybridträff*)

Kvinnans sanna natur.
– Heldagsworkshop live.

 • Förståelsen för kvinnan och naturens cykliska rörelse
 • Den feminina kraftens många ansikten
 • Att transformera helig vrede till drivkraft
 • Rädslan för kvinnans kraft
 • Den visa kvinnan – att åldras med värdighet
 • Att reda ut var jag är till störst glädje för mig själv och andra

*Hybridträffar innebär att träffen är fysisk men även kan följas som webbseminarium.

Vecka 7-11

Hemstudier med hjälp av gruppen, youtube inspiration, texter, övningar och chattrum

Vecka 7
Kvinnliga förebilder att hämta kraft ifrån

Vecka 8
Arketypen – Den fredliga krigarprästinnan

Vecka 9
Vad är inte förhandlingsbart nu eller i framtiden

Vecka 10
Frihet – oberoende och självständighet

Vecka 11

Hur kan vi samarbeta och stötta män i en tid av förändring?

Vecka 12 (6 dec hybridträff*)

Kvinnor och framtidens ledarskap.
Heldagsworkshop live.

 • Kvinnans roll i nutid
 • Att navigera och leda i en komplex och osäker värld
 • Att ta sina medarbetare tryggt genom digitalisering och AI
 • Att leda med handen på hjärtat
 • Naturen, cyklerna och kvinnans kropp som vägledare
 • Balansen och läkningen mellan män och kvinnor
 • Lusten att bidra till sig själv, livet och omvärlden
 • Att dela ledarskap med män
 • Den inre visdomen
 • Kärlek, Humor och Gränser – Kvinnans sanna styrka*

*Hybridträffar innebär att träffen är fysisk men även kan följas som webbseminarium.

Kursledare: Agneta Nyholm

Agneta Nyholm är grundare av Sofiainstitutet som verkar för att sprida litteratur, kunskap, inspiration och stöd till människor och planetens fortsatta hälsa och välmående. Hennes primära områden är ledarskap, framtidsarbete, biomimik och design. 

Agneta har 30 års erfarenhet av att jobba med personlig utveckling. Hon är samhällsdebattör, historisk futurist och opinionsbildare inom områden som värdegrundsfrågor, jämställdhet, hållbarhet, livsstil och framtidsfrågor. Hon var talare på den internationella konferensen Gender Equality – towards he for she – she for he på Island tillsammans med bl.a Vigdis Finnbogadottir okt 2017, samt TEDx talk i Trondheim 2014 på temat Towards a graceful lifestyle. Agneta var även inbjuden att delta i Leadership in the 21 centuary live broadcast 2020 arrangerad av Best for the world. 

Agneta har tidigare skrivit nio böcker i hur man bland annat skapar balans och harmoni. Hennes böcker har sålt i över 250.000 exemplar och översatts till flera andra språk. Sommaren 2020 kom Agnetas senaste bok ut om ledarskap och framtidsarbete med biomimik. För mer information om biomimik www.biomimik.se

Introduktion till 12 veckors utbildning, tre kostnadsfria workshops

Biomimik - Naturens visdom

25 mars, kl. 18.30-19.30

Välkommen på ett introduktionsföredrag om Biomimik. Bio betyder liv och mimik att imitera. Biomimik bygger på att vi imiterar naturens bästa lösningar och tillämpar dem på teknik eller olika utvecklingsprocesser.

Kvinnor och framtidens ledarskap

19 april, kl. 9-10

Välkommen till en onlineföreläsning som handlar om kvinnans roll i samhället idag. Vi kommer att titta på viktiga nyckelkomponenter till att fler kvinnor bör ta en mer aktiv roll inom ledarskap för att forma en trygg och hållbar framtid.

Ledarskap och framtidsarbete med biomimik

6 maj, kl. 9-10

Vad har fjärilar, slemsvampar och korallrev med ledarskap och framtidsarbete att göra? Jo väldigt mycket. Det är nu vi behöver lyssna på naturen och hur den gör för att skapa starka och hållbara lösningar.

Anmälan

Jag är intresserad av att veta mer/delta på utbildningen Framtidens ledarskap för dig som är kvinna