Vi skapar mötesplatser och kompetensutvecklar dig och ditt företag

KalenderKompetensutveckla dig och ditt företag

KompetensGruppen grundades 1990 och är en av Sveriges mest erfarna mäss-, nätverks-, utbildnings- och konferensarrangörer. Vi skapar mötesplatser och är ett forum där våra kunder kan lära av varandra, se nya möjligheter och bli inspirerade. Vi kan också skräddarsy utifrån era behov.

OmrådeInom vilket område arbetar du?

NyhetsbrevNyhetsbrev

Jag önskar få nyhetsbrev inom:

HR och kompetensutveckling
Hälsa och arbetsmiljö
Ledarskap och organisation
Lön och ekonomi

E-postadress:Gubbängsvägen 86, 122 45 Enskede | Tel: 08-20 21 10 | info@kompetensgruppen.se
Copyright © KompetensGruppen i Sverige AB 2016