08-20 21 10 | info@kompetensgruppen.se

Skolnätverket

Skolan med sina 200 000 lärare är en av Sveriges största arbetsplatser. Den ska slussa 1 832 000 unga/år ut i ett kravfyllt arbetsliv. I dag krävs flexibilitet, att våga ta plats och initiativ, tala inför grupp och kunna byta arbetsgrupp flera gånger per dag. Höga krav ställs på både lärare och elever.

Det nya skolnätverket  är ett forum för skolor som vill förbereda unga människor för ett modernt arbetsliv, ett forum för erfarenhetsutbyte och förmedling av intressanta skolprojekt, forskningsresultat och aktörer som har kunskaper och visioner. Det handlar om skolans verksamhetsutveckling, men också om skolledarens, personalens och elevernas fysiska och psykiska arbetsmiljö.

Enskilda personer, skolor, kommuner och organisationer kan vara medlemmar. Medlemskapet löper i 12-månadsperioder.

Under året arrangeras 6 träffar i Stockholm och några på andra orter. Det finns möjlighet att vara distansmedlem. Då ingår dokumentation av verksamheten och 2 träffar om året. En organisation eller skola som har ett medlemskap kan sända valfri person till träffarna, vilket är en bra möjlighet för olika medarbetare att få sina intressen tillgodosedda.

Kontakta oss för mer information och träffdatum

08-20 21 10
natverk@kompetensgruppen.se