Modern HR

Arbetslivet är i stor förändring och HR- personers uppgifters likaså. De har till exempel digitalisering, hybridarbete och rekryteringsutmaningar på sitt bord. Välkommen till nätverket Modern HR, där du får kompetensutveckling och socialt umgänge med kollegor som liksom du vill hålla sig ajour med det senaste och utvecklas.

Ibland bjuds externa talare in men oavsett är fokus på att vi delar egna erfarenheter och att vi bidrar till varandras lärande. Vi har mycket kompetens själva som vi tillsammans lyfter fram. Vi diskuterar frågeställningar både i grupp och två och två för fördjupat lärande.  Du får även möjlighet att ställa frågor du har utifrån konkreta problem och möjligheter du har i din roll och få nätverkets feedback på dessa. Medlemmarna får gärna även föreslå egna teman.

Punkter vi kommer ta upp:

 • Digitalisering
  Är det ett hot eller en möjlighet för HR- personer? Hur kan vi hänga med så att vi fokuserar på fördelarna på vad det ger oss som yrkeskår. Vilka verktyg finns och hur använder vi dessa på bästa sätt i vårt jobb. 

 • HR´s roll
  Hur kan vi fortsätta att positionera oss och öka statusen i vårt yrke. Det finns vissa missförstånd kring vår kompetens och vad vi faktiskt gör – och skulle kunna göra om vi fick chansen. Hur kan vi gå från att vara en stödfunktion till att få lov att ta mer affärsmässiga beslut i en ledningsgrupp. Hur marknadsför vi oss internt – och externt som profession?

 • Rekrytering och urval
  Hur navigerar vi i djungeln med att hitta rätt person till de befattningar vi har. Hur attraherar vi rätt kandidater och hur kan vi bättre på att bedöma kandidaters kompetens och potential.

 • Personalutveckling
  Vilka strategier behövs för att utveckla personalen och för att behålla dem? Att skapa individuella kompetensplaner samt se över hur teamen fungerar tillsammans.

 • Arbetsmiljö och hälsa
  Hur ser vi till att arbetsmiljön oavsett om medarbetaren arbetar från kontoret eller på distans, är säker och hälsosam både kortsiktigt och långsiktigt. Hur hjälper vi medarbetarna med balansen i livet så att utmattning och skador undviks. Även strukturer och handlingsplaner när en medarbetare inte mår bra och riskerar att bli eller redan blivit sjukskriven.  Hur tar vi hand om oss själva så att vi också mår bra och kan prestera.

 • Egen kompetensutveckling
  Hur kompensutvecklar vi oss så att vi blir attraktiva på arbetsmarknaden och får bra jobb även i framtiden. Vad behöver vi lära oss och hur gör vi lärande intressant

 • Konflikthantering
  Hur vi bör agera för att förhindra att konflikter uppstår på arbetsplatsen och kunskaper om åtgärder när konflikter redan är ett faktum.

 • Lagstiftning och policy
  Vilka arbetsrättsliga regler och politiska beslut behöver vi hålla oss uppdaterade kring för att säkerställa att vi följer lagstiftningen.

Modern HR-nätverket -
baserat i Malmö

Nätverksledare

Nina Jansdotter
Nina Jansdotter

Som medlem får du:

 • 6 halvdagsträffar per år, inkl dokumentation, kaffe och lunch
 • Medlemssida online med presentation av medlemmarna och kontaktuppgifter
 • En sluten Linkedin-grupp för diskussion mellan medlemmar i nätverket

Bli medlem du också!

Kontakta oss direkt på:
08-20 21 10
info@kompetensgruppen.se​

Skicka en intresseanmälan

2024 datum och teman

Datum våren 2024

 • 1 februari kl 9-11.30 samt lunch. Plats: Clarion Collection Hotel Temperance, Engelbrektsgatan 16, Malmö

 •  9 april 9-11.30 samt lunch. Advokat Robert Nylinder talar om aktuell juridik för HR och det finns utrymme till diskussion och frågor.
  Läs mer om träffen »
Modern HR

För medlemmar

Logga in på medlemssidan för att se kontaktuppgifter till medlemmarna i nätverket samt aktuell dokumentation från träffarna.

Anmälan till träffarna
Inbjudan till träffen kommer två veckor innan träffen. Vi vill gärna att du anmäler dig senast en vecka innan träffen, och också berättar om du kommer att vara med under lunchen.