Östersjönätverket

Östersjönätverket är ett nätverk för personer som arbetar strategiskt med utveckling av Östersjöregionens miljö, kultur, turism och ekonomi. Medlemmar finns från hela regionen.

Nätverket arrangerar möten och uppmärksammar medlemmarnas projekt samt underlättar kontakter och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna.

Under året arrangeras sex mötestillfällen, bland annat  i anslutning till KompetensMässan och Skärgårdsmässan.

Nätverket har en hemsida för medlemmar.

Kontakta oss för mer information och träffdatum:

08-20 21 10
natverk@kompetensgruppen.se