Young Active Methods

Kompetensgruppen medverkar i ett EU-projekt som heter YOUNG ACTIVE METHODS. I projektet samarbetar sju partners från sex olika länder – Bulgarien, Tjeckien, Island, Sverige, Österrike och Spanien. Projektet har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen och är en del av Programmet för livslångt lärande inom delprogrammet Leonardo da Vinci som är centraliserat och administreras av kommissionens genomförandeorgan Education Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).

Syftet med projektet har varit att utveckla ett antal metoder (övningar) som kan användas av lärare, coacher, handledare och andra personer som arbetar med unga arbetssökande.

Tanken är att metoderna skall stödja unga att:

  1. Utveckla sina personliga förmågor.
  2. Öka sin motivation.
  3. Hitta nya jobbmöjligheter.
  4. Effektivt använda sig av informations- och kommunikationsteknik.
  5. Utveckla sina sociala förmågor.

Under föreläsningen får du bekanta dig med några av metoderna. Du får också med dig en dvd med alla 48 metoderna samlade.

Mer information om projektet: www.youngactivemethods.com

Young Active Methods
Young Active Methods