Internationella HR-nätverket

- Med världen som arbetsplats!

Internationella HR-nätverket (IHR) är tänkt att vara yrkesnätverket för dig som arbetar strategiskt och operativt med HR-frågor internationellt. Vi vill ge dig möjlighet att dela nyttiga erfarenheter med varandra och med inbjudna gäster, skapa nya kontakter och få ny energi att kasta dig in i din komplicerade vardag.

Vår tanke är att fokusera på frågor knutna till din arbetsdag, både operativa och strategiska frågor blandas under nätverksåret. Som medlem i nätverket har du stor möjlighet att själv påverka innehållet i träffarna; ämnen, gäster och nivå på diskussionerna. Inför varje träff läggs ett program som utgår från medlemmarnas egna idéer och önskemål.

Internationella HR-nätverket
Internationella HR-nätverket

Träffarna

I IHR träffas vi centralt i Stockholm. Beroende på medlemmarnas önskemål kan vi också träffas i Göteborg eller Malmö. Din tid är värdefull och vi vill kunna erbjuda dig de bästa av erfarenheter, nya idéer, verktyg och råd att ta med dig hem. Till varje träff bjuder vi in en gäst som kan bidra med värdefulla insikter och erfarenheter.

Kontakta oss för mer information

Nätverket är för tillfället vilande. Finns intresse för att verka som nätverksledare för ett internationellt HR-nätverk eller en vilja att delta som medlem?

08-20 21 10
natverk@kompetensgruppen.se