Lönechefsnätverket

- För dig som arbetar med löne- och ledarskapsfrågor

Arbetet och rollen som lönechef innebär många spännande utmaningar. Lönearbetet är en kärnfråga för arbetsgivaren och kräver ständig uppdatering av nya lagar och regler. Rollen som chef är komplex och ställer krav på ledarskap och arbetsledning. Nätverket ger dig ny kunskap och belyser trender inom området.

Varje träff har ett tema, som beslutats gemensamt i gruppen. Vi anlitar ofta gästföreläsare med fördjupad kompetens inom det område som föreslagits. 

Vi skapar också utrymme för reflektion och utbyte av erfarenheter kring dagens tema eller andra aktuella frågeställningar.

Tid och plats

Vi träffas centralt i Stockholm, sex halvdagar per år. Träffarna avslutas eller börjar med lunch. 

Var med och påverka

Det är dina behov som styr vad vi tar upp i nätverket! Har du aktuella frågor du vill ta upp vid en träff – hör av dig.
Har du idéer om någon person som skulle kunna vara “ett gott exempel” eller som har särskilda kunskaper och skulle kunna komma till oss och berätta – hör av dig!

Exempel på tidigare teman:

  • Lönechefens yrkesroll och framtid
  • Den digitala transformationen
  • Lönesystem från kravspecifikation till implementering, hur lyckas jag?

Som medlem får du:

  • 6 halvdagsträffar per år, inkl dokumentation, kaffe och lunch. Vi träffas alltid centralt i Stockholm.
  • Egen medlemsida med anmälningsförfarande, minnesanteckningar och deltagarförteckning.
  • Möjlighet att ta med extra kollega vid ett eller flera tillfällen under året till en mindre kostnad.
  • Rabatt på KompetensMässan och på samtliga KompetensGruppens utbildningar för dig och dina kollegor.

Varje träff har ett tema, som beslutats gemensamt i gruppen. Vi anlitar ofta gästföreläsare med fördjupad kompetens inom önskat område. Vi skapar också utrymme för reflektion och utbyte av erfarenheter kring dagens tema eller andra aktuella frågeställningar.

Bli medlem du också!

Kontakta oss direkt på:
08-20 21 10
natverk@kompetensgruppen.se​

eller

Skicka en intresseanmälan
Träff Lönechef nätverk