Reskontranätverket

- För dig som har ansvar för företagets reskontra

Som ansvarig för reskontran kan du i stor utsträckning påverka företagets lönsamhet, förbättra rutiner och eliminera risker. Reskontran är en kärnfråga för arbetsgivaren och kräver ständig uppdatering av nya lagar och regler. Rollen som ansvarig är komplex och ställer krav på konstruktivt samarbete med andra befattningar och nyckelpersoner. Nätverket ger dig ny kunskap och belyser trender inom området. I nätverket har du möjlighet att diskutera egna aktuella frågor och på så sätt nå effektivitet och kvalitetssäkring. Du får kompetensutveckling av hög kvalitet, som är anpassad efter dina önskemål och behov!

Reskontranätverket

Varje träff har ett tema, som beslutats gemensamt i gruppen. Vi anlitar ofta gästföreläsare med fördjupad kompetens inom det område som föreslagits. En träff kan också innebära att medlemmarna står för innehållet och delar med sig av arbetssätt och processer i den egna verksamheten.

Vi skapar också utrymme för reflektion och utbyte av erfarenheter kring dagens tema eller andra aktuella frågeställningar

Som medlem i Reskontranätverket får du:

  • Sex (6) halvdagsträffar per år, inkl dokumentation, kaffe och lunch
  • Nätverksfrågan, fråge- och svarstjänst via e-post mellan medlemmar i alla nätverk
  • Nyhetsbrevet
  • Medlemssida online med presentation av medlemmarna och med blogg
  • Litteratur, specialtidningar och utbildningar till medlemspris

Kontakta oss för mer information och träffdatum:

08-20 21 10
natverk@kompetensgruppen.se