08-20 21 10 | info@kompetensgruppen.se

Arbetsmiljö och hälsa

Välkommen till avdelningen för arbetsmiljö och hälsa på arbetsplatsen!

KompetensGruppen driver flera nätverk för dig som arbetar med arbetsmiljö- och hälsofrågor.

KompetensGruppen arrangerar även den årliga KompetensVeckan, där du och dina kollegor kan få nya kunskaper, uppdatering och inspiration.

Vi kan även skräddarsy utbildningar och förmedla talare.