Hjärntrusten

För dig som är företagsledare eller chef med personalansvar/budgetansvar.

Hjärntrustkonceptet introducerades 1983 eftersom vi ville driva företagsförnyelse genom chefsutveckling och ledarskapsstöd. Under årens lopp har närmare 2 500 chefer och ledare deltagit i Hjärntrustens verksamhet.

Våra hjärntruster leds av erfarna företrädare för sydsvenskt näringsliv och offentlig förvaltning. De senaste 10 åren har 350 företag skickat sina chefer till oss.

Hjärntrusten Stockholm

Hur fungerar en hjärntrust?

Som medlem i en hjärntrust deltar du i en grupp med sex till nio erfarna och kunniga personer med liknande chefsbakgrund som du själv, men från andra branscher. Varje hjärntrust bildar en skuggstyrelse som möts var sjätte vecka under ledning av en erfaren trustledare. Trustdeltagarna diskuterar öppet och förtroendefullt – men under full sekretess – sina professionella utmaningar med varandra.

Deltagarna utnyttjar trustens samlade erfarenheter och kontakter. Det är ofta ensamt att vara chef och det är svårt att få tid för reflektion. Genom att få diskutera med andra chefer får du möjlighet att fatta kloka och strategiskt viktiga beslut.

Deltagarna erbjuds också att delta i Hjärntrustens seminarier och får tillgång till Hjärntrustens experter även utanför trustmötena. Att delta i en hjärntrust är utvecklande och kompetenshöjande och skapar värdefulla professionella kontakter.

Vilka får vara med?

Vi vänder oss till företagsledare och chefer på olika nivåer, som har personalansvar/budgetansvar.

Kontakta oss för mer information och träffdatum:

08-20 21 10
natverk@kompetensgruppen.se