Arbetsglädjenätverket

- För dig som arbetar för ett positivt, effektivt och hälsosamt företagsklimat

Detta är ett nytt nätverk för dig som vill bidra till ett positivt, effektivt och hälsosamt arbetsklimat i företaget, organisationen eller arbetsgruppen. Nätverkets medlemmar är chefer, ledare, projektledare eller hälsoinspiratörer.

Tid och plats

Vi träffas centralt i Stockholm, fem halvdagar per år. Träffarna avslutas eller börjar med lunch.

Träffdatum i vinter/vår:

29/1, kl. 9-12
19/3, kl. 9-12
6/5, kl. 9-12

För att få en så aktuell agenda som möjligt och som fyller medlemmarnas behov, bestäms innehållet i träffarna när träffdatum närmar sig.

Arbetsglädje

Var med och påverka

Det är dina behov som styr vad vi tar upp i nätverket! Har du aktuella frågor du vill ta upp vid en träff – hör av dig.
Har du idéer om någon person som skulle kunna vara “ett gott exempel” eller som har särskilda kunskaper och skulle kunna komma till oss och berätta – hör av dig!

Som medlem får du:

  • 5 inspirationsträffar per år inkl. frukost och lunch. Vi träffas alltid centralt i Stockholm.
  • Egen medlemsida med anmälningsförfarande, minnesanteckningar och deltagarförteckning.
  • Möjlighet att ta med extra kollega vid ett eller flera tillfällen under året till en mindre kostnad.
  • Rabatt på KompetensMässan och på samtliga KompetensGruppens utbildningar för dig och dina kollegor.
 

Varje träff har ett tema, som beslutats gemensamt i gruppen. Vi anlitar ofta gästföreläsare med fördjupad kompetens inom önskat område. Vi skapar också utrymme för reflektion och utbyte av erfarenheter kring dagens tema eller andra aktuella frågeställningar.

Marie Holmqvist Arbetsglädjenätverket

Nätverksledare

Marie Holmqvist, Idag chef inom offentlig förvaltning.
Tidigare Vd Träningspuls. 
Affärsidé: bygga hälsosamma organisationer.
Motto: att med stor tillit, hitta varje individs lyskraft så vi kan nå hur långt som helst!

Bli medlem du också!

Kontakta oss direkt på:
08-20 21 10
natverk@kompetensgruppen.se​

eller

Skicka en intresseanmälan

Nätverket arrangeras i samarbete med Kompetensgruppen och Framsikt Utbildning.