Sjuksköterskenätverket

- För dig som arbetar som sjuksköterska i Stockholmsområdet

Sjuksköterskenätverket är ett kompetensnätverk och är till för dig som och vill vara uppdaterad om de senaste rönen som påverkar sjuksköterskans arbete.
Vid träffarna finns möjlighet att diskutera olika arbetssätt hos olika arbetsplatser, och metoder för att minska stress och öka arbetsglädjen.

Tid och plats

Vi träffas centralt i Stockholm, sex halvdagar per år. Träffarna avslutas eller börjar med lunch.

Målgrupp

Sjuksköterskenätverket är till för dig som arbetar som allmänsjuksköterska eller specialistsjuksköterska och som vill hålla dig uppdaterad om nyheter som gäller din roll samt möjligheter till erfarenhetsutbyte med kollegor från andra arbetsplatser.

Var med och påverka

Det är dina behov som styr vad vi tar upp i nätverket! Har du aktuella frågor du vill ta upp vid en träff – hör av dig.
Har du idéer om någon person som skulle kunna vara “ett gott exempel” eller som har särskilda kunskaper och skulle kunna komma till oss och berätta – hör av dig!

Som medlem får du:

  • 6 nätverksträffar per år inkl. frukost och lunch. Vi träffas alltid centralt i Stockholm.
  • Egen medlemsida med anmälningsförfarande, minnesanteckningar och deltagarförteckning.
  • Möjlighet att ta med extra kollega vid ett eller flera tillfällen under året till en mindre kostnad.
  • Rabatt på KompetensMässan och på samtliga KompetensGruppens utbildningar för dig och dina kollegor.

Varje träff har ett tema, som beslutats gemensamt i gruppen. Vi anlitar ofta gästföreläsare med fördjupad kompetens inom önskat område. Vi skapar också utrymme för reflektion och utbyte av erfarenheter kring dagens tema eller andra aktuella frågeställningar.

Sofia Nordgren

Nätverksledare

Nätverksledare är sjuksköterskan Sofia Nordgren.
Sofia har 20 års erfarenhet som leg. sjuksköterska och arbetar idag som biträdande verksamhetschef. Humor är viktigt för både personal och patienter. Sofia håller därför även stand-up runt om på landets scener.
Läs mer om Sofia på www.sofianordgren.com

Bli medlem du också!

Kontakta oss direkt på:
08-20 21 10
info@kompetensgruppen.se​
ellerSkicka en intresseanmälan