Konsultnätverket

Konsultnätverket är ett nätverk för konsulter för utveckling av affärer, erfarenhetsutbyte och inspiration. Fokus kommer att vara på konsultrollen och dess utmaningar oavsett verksamhetsområde.

Många konsulter jobbar själva eller i mindre enheter och skulle vilja tillhöra ett större sammanhang. Vi vill förena den frihet som man har som egenföretagare eller mindre bolag med fördelarna att växa i ett nätverk. Ett nätverk är ett sätt att organisera verksamhet där olika människor möts kring en gemensam målsättning. Att samordna kompetenser och resurser ger bättre effekt än om varje konsult/gruppering arbetar för sig.

Några av födelarna är:

  • Marknadsföring av egna tjänster och produkter
  • Ta del av senaste nytt, trender och få inspiration
  • Öka den egna kompetensen inom olika områden
  • Söka uppdrag åt medlemmarna via en internettjänst

Nätverket träffas fyra gånger om året och en referensgrupp medverkar i utformandet av innehåll på träffarna.

Tänkbara teman är:

  • Konsten att sälja konsulttjänster och ta betalt
  • Affärsmannaskap
  • Konsulten i framtiden
  • Hitta balansen mellan jobb och fritid
  • Dina drivkrafter och kompetenser

Konsultnätverket samverkar med Kompetensgruppens konsultförmedling: http://www.kompetensgruppen.se/talarformedling/konsulter/

Kontakta oss för mer information och träffdatum:

08-20 21 10
natverk@kompetensgruppen.se