IT-chefsnätverket

IT-chefsnätverket är till för dig som arbetar med strategiska och operativa IT-frågor.

Medlemmarna kommer från en mängd olika verksamheter; stora och små, statliga och privata. Du får många nya infallsvinklar och nya sätt att lösa olika IT-relaterade frågor på. Skaffa dig uppdaterad information, skapa nya kontakter, nya erfarenheter och nya nätverkskollegor. Förvissa dig om att du utvecklas och blir mer effektiv och kreativ i ditt arbete. Utveckla och stärk ditt företag.

Våra medlemmar är CIO, IT-chefer, IT-ansvariga/coordinator. Alla har en sak gemensamt, de brinner för IT-frågor och vill föra IT-arbetet framåt inom sin organisation.

Som medlem i IT-chefsnätverket får du:

  • Sex nätverksträffar per år
  • Du och dina kollegor får rabatt på KompetensMässan
  • Du och dina kollegor får rabatt på KompetensGruppens utbildningar

Kontakta oss för mer information och träffdatum:

08-20 21 10
natverk@kompetensgruppen.se