Kvinna och Chef

Ett chefsnätverk för kvinnor

Företag med högre andel kvinnor i ledningen resulterar i bättre lönsamhet.Det visar en studie från Credit Suisse som har tittat på 3000 företag från 2012 -2014. Ändå är endast 27% av alla chefer i Sverige kvinnor och endast 16% av vd:arna. Internationella studier visar att kvinnliga chefer är mer utsatta än män.

Vidare har det visat sig att kvinnor har ett annat livspussel än män. Studier har visat att nätverk och mentorer gynnar kvinnors karriär. Fler kvinnor i karriären gagnar Sverige.

Söker du utveckling?

Det här är nätverket för dig som är chef, kvinna och söker utveckling. Vi träffas vid sex tillfällen där en professionell facilitator leder nätverket. Det ger möjligheter till effektivt idéutbyte, coaching, reflekterande team som skräddarsys utifrån deltagarnas behov. Vi erbjuder även föreläsningar av forskare, specialister och kvinnliga företagsledare som generöst ger tips och idéer.
Nätverket ger dig både personlig och professionell utveckling.

Vad ger nätverk?

 • Ny kunskap
  Varje träff innehåller ett pass med aktuell forskning, händelser i vår omvärld eller möte med med en kvinnlig företagsledare som bjuder på sina erfarenheter.
 • Erfarenhetsutbyte
  Varje träff faciliteras professionellt för att möjliggöra effektivt erfarenhetsutbyte med möjlighet till idéutbyte, problemlösning och reflektioner över eget lärande.
 • Utökat nätverk
  Varje träff ger möjligheter att lära känna ledare från andra branscher med skilda kompetenser. Det ger möjligheter till lärande, affärsmöjligheter och utökat kontaktnät.

Nätverksledare

Nätverksledare är Agneta Nyholm. Agneta Nyholm är grundare av Sofiainstitutet som verkar för att sprida litteratur, kunskap, inspiration och stöd till människor och planetens fortsatta hälsa och välmående. Hennes primära områden är ledarskap, framtidsarbete, biomimik och design.

Träffdatum hösten 2021:

Halvdagsträffar tillsammans med utbildningen “Framtidens kvinnliga ledare

  • Malmö 11 nov
  • Stockholm 15 nov
  • Göteborg 22 nov
  • Sundsvall 29 nov

KompetensGruppen har sedan många år drivit utvecklande nätverk för chefer och ledare och nu startar vi upp ett nytt chefsnätverk där man tillsammans med andra chefer arbetar med varandras aktuella problem, byter erfarenheter och kunskap -samtidigt som man får ett nytt och oberoende nätverk för framtiden, som i sin tur kan genererar i nya affärsmöjligheter. 

Välkommen till KompetensGruppen!

Kontakta oss för mer information

08-20 21 10
natverk@kompetensgruppen.se