Tillitsbaserat ledarskap i praktiken – så fungerar det

Arrangeras av Kompetensnätverk

Välkommen till ett inspirerande webbinarium som leds av Patrik Reman, nätverksledare för HR-Chef Kommun.

Vi tror att ett ledarskap som bygger på tillit är avgörande för att skapa engagerade, motiverade och framgångsrika team i dagens arbetsmiljö. I en tid där arbetslivet blir allt mer komplext och globalt sammanflätat, spelar tillitsbaserat ledarskap en central roll för att skapa en kultur där medarbetare känner sig trygga, värderade och delaktiga i organisationens vision och mål.

Ett ledarskap som grundar sig i tillit innebär att ledare visar förtroende för sina medarbetare genom att delegera ansvar, uppmuntra självständigt tänkande och stödja personlig utveckling. Detta skapar en miljö där medarbetare känner sig involverade och motiverade att bidra med sina bästa idéer och färdigheter, vilket i sin tur leder till ökad produktivitet, innovation och arbetsglädje.

Tid: 1 septemberl, 2023, kl 8.30-9.00
Plats: Teams
Pris: Kostnadsfritt

Patrik Reman har jobbat de senaste åren helt efter denna ledarskapsmodell och har fått kvitto på att det fungerar genom att ha blivit nominerad till ett stort antal chefs- och ledarutmärkelser:

  • Årets chef 2023 i Tidningen Chef
  • Årets chef i Gävle kommun 2022
  • Årets nyskapande chef som ges ut av Tidningen Offentliga affärer 2023
  • Årets ledare på Framtidsgalan 2023.
  • Även Patriks verksamhet Kompetensförsörjningsenheten blev nominerad som årets arbetsplats 2022 i Gävle kommun och som årets team i framtidsgalan 2023.
”Jag har jobbat med hållbarhetsfrågor i 25 år och det här var ta mig fasen det bästa jag har hört. Förhållningssättet, tonen och helheten blir jag lyrisk av. Vi lever i andnöd efter det här. Det här föredraget gav mig luft – riktigt, riktigt bra var det… det är precis det här som behövs”
Ami Lindqvist
Hållbarhetsstrateg, Boparken
Anmälan till Framtidsarbete med Biomimik
Jag är intresserad av att delta på utbildningen Framtidsarbete med Biomimik