Arbetsrätt – Rehabilitering och avslut av anställning

Arrangeras av Kompetensnätverk i samarbete med Frick HRconsulting

Utbildning för dig som arbetar med arbetsrättsliga frågor och/eller lönesättning inom företag och offentlig sektor. Arrangeras av Kompetensnätverk i samarbete med Frick HRconsulting.

Hur ska arbetsgivaren hantera medarbetare som är sjuka? Vad innebär arbetsgivarens omplaceringsskyldighet (inte minst i ljuset av nya LAS-regler)?
 
Frågor om rehabilitering och avslut av anställning är bland de svåraste frågorna inom arbetsrätten att hantera. Dels för att det inte finns tydliga arbetsrättsliga regler utan måste bedömas och hanteras i varje enskilt fall. Dels på grund av att det många gånger också kan handla om känslomässiga och sociala perspektiv.
 
Under detta webbinarium ges tips, råd och kunskap om vad du kan och bör göra i förebyggande syfte och vägledning kring hur arbetsgivaren ska agera i samband med rehabilitering och avslut av anställningen.
 

Ur programmet:

  • Rehabilitering och arbetsanpassning
  • Arbetstagarens skyldighet att medverka i sin rehabilitering
  • Förstärkt anställningsskydd
  • Hur och när kan en anställning avslutas då rehabiliteringen och/ eller arbetsanpassningen inte kan fortsätta
  • Utvalda rättsfall från Arbetsdomstolen avseende rehabilitering och avslut av anställning

Tid: 21 april, 2023, kl 9-11
Plats: Teams
Pris: 4200 kr (exkl. moms)

Georg Frick

Georg Frick, Frick HRconsulting.

Specialist på praktisk arbetsrätt, författare och arbetsgivarkonsult.

Georg är flitigt anlitad som rådgivare och föreläsare.
Georg Frick LinkedIn

”Jag har jobbat med hållbarhetsfrågor i 25 år och det här var ta mig fasen det bästa jag har hört. Förhållningssättet, tonen och helheten blir jag lyrisk av. Vi lever i andnöd efter det här. Det här föredraget gav mig luft – riktigt, riktigt bra var det… det är precis det här som behövs”
Ami Lindqvist
Hållbarhetsstrateg, Boparken
Anmälan till Framtidsarbete med Biomimik
Jag är intresserad av att delta på utbildningen Framtidsarbete med Biomimik