Danagård Litho

DanagårdLitho är en av Sveriges största grafiska producenter. Vår målsättning är att göra medieproduktion så miljömässigt hållbar som möjligt. Våra tryckerier är inte bara miljöcertifierade och Svanenmärkta. De drivs dessutom med 100 procent förnybar el från vindkraft. 

För att inspirera och sprida kunskap om hur vi som producenter och beställare kan kommunicera mer hållbart med tryckta medier har vi startat initiativet Goda avtryck.

Goda avtryck handlar om allt från miljövänligare papper och resurssnålare tryckmaskiner till digitalisering av lager och grönare transporter. Men också om olika sätt att kompensera för den klimatpåverkan som vi fortfarande bidrar till.

Förnybar och fossilfri energianvändning

Vi har investerat i vindkraft sedan 1994 och 2018 blev vi Sveriges första tryckeri med ursprungsmärkt el från egen vindkraft. Det innebär att all den el som används inom verksamheten räknas av mot den el som produceras i vindkraftverken.

 

Färre kemikalier

Vi har minskat vår kemikalieanvändning betydligt tack vare framsynta maskininvesteringar. Vår offsettryckpress använder enbart färger och andra kemikalier som är godkända av Svanen. Vår storformatsprinter har en ny tryckteknik som minskar användningen av kemikalier på två sätt. För det första minskar den åtgången av bläck med upp till 40 procent. För det andra är färgen extremt slittålig, en egenskap som gör att vi kan erbjuda utomhusgrafik och golvdekaler helt utan skyddslack eller annan kemisk efterbehandling.

 

Samordna leveranser

Den miljömässigt bästa transporten är såklart den vi helt avstår från att köra. För att undvika onödiga påfrestningar på miljön strävar vi efter att samordna våra leveranser med ett tiotal fasta turer som vår transportör har varje vecka. Med våra tjänster för lagerhållning och plock-och-pack garanteras våra kunder en samordnad hantering av allt sitt tryckta material.

 

Klimatsmarta beställningsrutiner

Våra online-portaler gör det möjligt för oss och våra kunder att bli bättre på hållbarhet och minska belastningen på miljön. Ett exempel är vår Web-to-print tjänst som minimerar risken för produktion av oanvända trycksaker. Tjänsten håller koll på åtgången av varje trycksak så våra kunder slipper ha stora lager med material som riskerar att bli inaktuellt.

 

Transporter med mindre miljöpåverkan

Allt fler av våra kunder får sina produkter levererade på ett miljömässigt bra sätt. Våra leverantörer för transporter uppgraderar löpande sina fordon till mer miljöeffektiva alternativ. Fordon med dieselmotorer kör på förnybara drivmedel såsom RME och HVO istället för fossil diesel.

 

Papper från hållbara källor

Vi rekommenderar miljömärkta papperskvaliteter för att tillsammans med våra kunder bidra till att minska klimatförändringarna och dess konsekvenser. För att det ska bli enkelt att välja ett miljömärkt papper så har vi flera olika certifieringar, till exempel Svanen och FSC®.

 

Kompensera för det som inte kan reduceras

Även om man minskar sin klimatpåverkan är det väldigt sällan man lyckas få ned den till noll. Vill du göra en trycksak helt klimatneutral kan du göra det genom klimatkompensation. De vanligaste projekten för klimatkompensation är installation av förnyelsebar elproduktion, energibesparande investeringar, plantering och bevanrande av skog. Det finns olika certifieringar som intygar kvalitet och effekt på de olika projekten. Till exempel Gold standard som är en slags kvalitetsstämpel för de allra bästa projekten där även social hållbarhet inkluderas.

Fler miljöcertifierade företag:

Paneltaket