Träff med Modern HR

9 april

Advokat Robert Nylinder inleder träffen och talar om aktuell juridik för HR och det finns utrymme till diskussion och frågor.

Robert är en erfaren och engagerad jurist som har arbetat med arbetsrätt sedan 2008. Han har i huvudsak arbetsgivare som klienter, såväl svenska som utländska och biträder förutom med löpande rådgivning även inom frågor som rör diskriminering och arbetsmiljö. Han brukar betecknas som pragmatik och lösningsorienterad med klienternas affärsnytta i fokus och har genom åren byggt upp en god relation till de fackliga organisationerna. Robert är också ofta anlitad som föreläsare och utbildare inom det arbetsrättsliga området.

Efter passet om juridik för HR tar Nina Jansdotter upp ämnet och leder diskussion: Hur stärker vi HR:s roll? 

Dessutom  hur förebygger vi fenomenet Skrivbordsilska, som Nina bland annat nyligen har behandlat i morgonprogrammet i TV4.

Tid: 9 april, 2024, kl 9-11.30 med gemensam lunch
Plats: Clarion Collection Hotel Temperance, Engelbrektsgatan 16, Malmö

Seminariumledare: Robert Nylinder