Farliga och utåtagerande individer

Föreläsare Stefan Sandberg

Stefan Sandberg är Leg psykolog. Han har mer än 30 års erfarenhet i att utbilda om hot och våld i arbetslivet och har skrivit två böcker i ämnet. Genom mångårigt arbete med missbrukare och kriminella har han även fått mycket praktisk nytta av sina kunskaper i ämnet. Han har också egen erfarenhet från arbete inom sjukvården.

Att möta och hantera farliga och utåtagerande individer. Stefan är känd för att kunna levandegöra sina föreläsningar med praktiska exempel och att lätta upp ett tungt ämne med sin uppskattade humor. Hans föreläsningar om våld och hot ligger alltid i topp i utvärderingarna. Föreläsningen ger praktiska verktyg för ett lågaffektivt bemötande av våld och hot som ger ett funktionellt skydd för den utsatte även i helt akuta situationer.

Vi får veta vilka känslor och tankar som driver den våldsbenägne i den konkreta situationen, liksom vilket bemötande som lugnar ner situationen och som gör rationell kontakt och samtal möjlig. Negativa beteenden som förvärrar situationen förklaras också. Detta system har provats ut och befunnits verksamt under 30 år.

https://www.spfab.se

Tid och plats:

  • Norrköping 16 mars, 9.00-12.00.
  • Borås 23 mars, 9.00-12.00.
  • Helsingborg 30 mars, 9.00-12.00.
  • Sundsvall 27 april, 9.00-12.00.

Boka plats

Öppna bokningen i nytt fönster >>