Fördelar med att nätverka​

När konkurrensen hårdnar och informationsflödet ökar blir den personliga utvecklingen och behovet av ett större kontaktnät allt viktigare. Allt fler deltar i organiserade nätverk och ser dem som en stor resurs där de får stöd i sitt eget och organisationens utvecklingsarbete. KompetensGruppen driver och utvecklar nätverk samt startar nya nätverk där behov uppstår. Idag kan du välja mellan 16 olika nätverk, vilket passar dig?
Fördelar med att nätverka

Knyt nya kontakter i ditt nätverk

Att delta i organiserade nätverk är en växande trend bland chefer, ansvariga och ledare. Det professionella nätverket är mycket viktigt för de flesta yrkesroller, då du använder ditt nätverk för att få råd eller dela med dig av erfarenheter, konkreta verktyg och tips som gör att alla får ta del av nyttan. Att kunna kontakta andra som just genomfört liknande projekt som du står inför kan till exempel ge dig en ovärderlig hjälp för ett lyckat projekt. Nätverk stärker ofta deltagarnas självförtroende och ger en ökad förmåga att jobba med förändringsarbete.

Ge dig själv tid för reflektion och kreativitet

Att komma ifrån vardagen en halv dag och få tillfälle att lyfta blicken och se helheten i sitt arbete samtidigt som man tar in nya erfarenheter och delar med sig av sina egna ger ett stort mervärde för det dagliga arbetet. Ge dig själv tid för reflektion i dialogen med andra medlemmar och öka din innovationsförmåga.
  • Du ger dig själv tid för reflektion och kreativitet
  • När du delar med dig av dina erfarenheter får du andras erfarenheter tillbaka!
  • Bli starkare i arbetsgruppen med fler medlemskap i samma eller i andra nätverk
  • Din organisation får en uppdaterad och kompetent personal
  • Genom nätverkandet kan du höja effektiviteten i verksamheten och därmed också lönsamheten, till exempel genom att slippa göra misstag som andra redan gjort eller genom nya idéer som spar tid och pengar
  • Du tar del av inbjudna experters råd och tips
  • Du får nya idéer och ny energi
  • Du kan använda nätverket som bollplank
  • Med nätverket får andra upp ögonen för er verksamhet och vad ni kan erbjuda

Sagt om nätverken

Jag får nya kunskaper och sätt att arbeta

”Utbildningsnätverket är ett professionellt nätverk där vi medlemmar är öppna och gärna delar med oss av tips och råd i utbildningsfrågor, vi representerar en bra blandning av företag och har olika lång erfarenhet. Jag har stor nytta av Utbildningsnätverket för min roll på DENTSPLY, där jag får nya kunskaper och sätt att arbeta med utbildning på som jag implementerar direkt i mitt arbete i vardagen”

Helena Radtke
Learning & Development Partner, Human Resources, DENTSPLY IH AB
"Man känner sig välkommen och allt mycket väl förberett"
"Engagerat, annorlunda, kul"
"Skicklig blandning av diskussion/föreläsning, utbyte på riktigt."
"Jag vill gå på fler träffar!"
"Fantastisk föreläsare! Energin och engagemanget gav ståpäls"
"Imponerad av hur skickligt ni manövrerar nätverket och förstärker gruppkänslan."