Nätverksmedlemskapet

Medlemskapet löper årsvis från den månad du väljer att gå med. Om du får förhinder att komma till en träff kan en kollega gå i ditt ställe.

Så går en nätverksträff till

Vi träffas centralt på alla träfforter; Stockholm, Göteborg eller Luleå. (Observera att alla nätverk inte finns på varje ort.)

Inför varje termin läggs ett program som utgår från medlemmarnas egna idéer och önskemål. Nätverken träffas vanligen halvdagar, för- eller eftermiddag. 

Träffarna varvas med föreläsare och diskussioner, både i hela gruppen och i mindre konstellationer. Vi reflekterar kring dagens tema, byter erfarenheter och får nya idéer samt skapar nya kontakter.

Föreläsarna i nätverken

Vi väljer noggrant ut föreläsare utifrån medlemmarnas önskemål och vår egen erfarenhet. Vi anlitar föreläsare med spetskompetens och samarbetar endast med de främsta inom respektive kompetensområde.