Omvärldsbevakning

– en del av den svenska krisberedskapen​

Välkommen till Säkerhetsnätverkets träff på temat Omvärldsbevakning och krisberedskap!

Den här förmiddagen får vi höra SOS Alarm berätta om uppdraget och arbetet med omvärldsbevakning på Krisberedskapsavdelningen (KBA). Vi kommer även få höra om samarbetet med MSB och om MSB’s operativa uppdrag för Sveriges säkerhet. Självklart får vi ta del av ett aktuellt case!

SOS Alarm fick 2009, genom Alarmeringsavtalet med svenska staten, i uppdrag att effektivisera Sveriges krisberedskap och man bildade Krisberedskapsavdelningen, KBA.

I KBA:s roll ingår att upprätthålla förmågan att identifiera händelser, kriser och katastrofer som kan påverka viktiga samhällsfunktioner och myndigheter. Syftet är att i ett tidigt skede kunna larma och informera svenska myndigheter om dessa situationer. Myndigheterna är bl.a. MSB, Regeringskansliet, Säkerhetspolisen men även samtliga 21 länsstyrelser och ett antal andra myndigheter med särskild roll inom svensk krisberedskap. KBA tillhandahåller även system för samverkanskonferenser och olika typer av inkallning samt ansvarar för att ta emot begäran av VMA från behöriga aktörer. Genom att besvara nationella TiB-numret har KBA en viktig roll i att underlätta samverkan och samordning myndigheter emellan.

MSB är en av de myndigheterna som tar emot lägesinformation från SOS Alarm. Dygnet runt, året om har MSB beredskap att starta krishantering – i Sverige och i världen. MSB agerar vid händelser som kan få allvarliga konsekvenser för samhället, både vid fredstida kriser och vid krigshot och krig.

I det operativa uppdraget arbetar de mot de mål som riksdagen slagit fast för Sveriges säkerhet, att värna: befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Det operativa arbetet pågår hela tiden – inte bara vid kriser. Varje dag, året om, bevakar MSB omvärlden och tar fram en samlad nationell lägesbild.

Denna träff är öppen för deltagare utanför nätverket som ansvarar för säkerhet inom sin organisation som ett Live webinar.

Vi avsätter tid för frågeställningar kopplat till temat efter föredraget.

Tid: 9 februari kl 9 – 11:30 (Bonusträff – öppen för prova-på!)

Plats: Online

Pris: Kostnadsfritt för att prova-på.

Du är välkommen med din anmälan om du ansvarar för säkerhetsfrågor i din organisation.

Redan medlem?

Är du medlem har du fått en kalenderinbjudan till nätverksträffen och om du tackat ja till den är du redan anmäld. 

Anmälan ersättare / medföljande
Vill du anmäla en kollega i ditt ställe eller som medföljande gör du det via medlemssidan.