Anta Byggutmaningarna – för en klimatsmartare byggsektor!

Byggföretagen i Väst och Johanneberg Science Park lanserar nu Byggutmaningarna – ett konkret verktyg för att accelerera klimatomställningen inom bygg- och fastighetssektorn. Byggutmaningarna riktar sig till aktörer som äger, utvecklar, beställer eller bygger fastigheter av olika slag och som vill minska sin klimatpåverkan.

2019 investerades enligt Byggföretagen cirka 97 miljarder kronor i byggnader och anläggningar i Västra Götaland. Samtidigt släpper bygg- och fastighetssektorn enligt Boverket ut cirka 20 procent av Sveriges totala utsläpp, varav cirka 50 procent av dessa kommer från byggverksamhet. Enligt Byggföretagen står Västra Götaland för cirka 20 procent av Sveriges totala byggmarknad.

— Vi befinner oss i en klimatkris där byggbranschen har stor påverkan och därmed ett stort ansvar och möjlighet att göra skillnad. Omställningen till ett klimatneutralt samhälle kommer prägla vårt arbete under lång tid. Medlemmarna i Byggföretagen, stora som små, möter olika utmaningar i miljöarbetet. Därför tror och hoppas vi att företagen genom att genomföra ”Byggutmaningar” kan inspireras av andra företags arbete och goda exempel, säger Anna Lönn Lundbäck, regionchef på Byggföretagen Väst.

Byggföretagen, som leder ”Färdplanen för en klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor och Johanneberg Science Park som leder arbetet att ställa om byggsektorn i Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om, lanserar nu tillsammans ett arbetssätt för att hjälpa byggsektorn att komma igång med klimatomställningen, vi kallar det Byggutmaningar.

— Vi har en fantastisk tradition av samverkan i regionen, och den måste vi förvalta och förädla. Byggutmaningarna är ett sätt att säkra sin långsiktiga, utveckling, såväl privata företag som offentliga organisationer, Mats Bergh, VD, Johanneberg Science Park.

Första Byggutmaningen har temat Återbruk, där det finns tre olika utmaningar att anta: Inventera! Målsätt! eller Bygg in!

— En framtida hållbar byggsektor är otänkbar utan återbruk. Johanneberg Science Park samlar många olika aktörer inom byggbranschen och vi tror att vi som jobbar med byggnader behöver hitta sätt att strukturerat inkludera återbruk i de moderna arbetssätten. Vissa är väldigt bra på det redan, och har hittat sätt att göra det enkelt, lönsamt och effektivt, men nu måste vi se till att många fler lär sig detta. Därför har vi valt att formulera de här Byggutmaningarna på temat Återbruk, säger Peter Selberg, samordnare inom Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om, vid Johanneberg Science Park.

Byggutmaningarna går att anta en eller flera. För dem som antar utmaningarna arrangerar vi gemensamma träffar för utbyte av erfarenheter och experthjälp.

Bakom Byggutmaningarna står Klimat2030 – Västra Götaland ställer om och Byggföretagen med Färdplanen för en klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor. I temat Återbruk samarbetar vi med projektet Återbruk Väst inom Centrum för Cirkulärt Byggande.

Här kan du läsa mer om Byggutmaningarna